sekretariat@zzm.elblag.pl (55) 234-10-75    Facebook
Tryb domyślny
Tryb nocny
Duży kontrast Aa Aa Aa Rozmiar tekstu    A-     A     A+   

ZZM

Przedmiotem działania ZZM w Elblągu określonym w statucie jest m.in:

  • zarządzanie terenami zieleni miejskiej, lasami komunalnymi oraz cmentarzami komunalnymi
  • świadczenie usług z zakresu projektowania, budowy, utrzymania i remontów terenów zieleni
  • zarządzanie nieruchomościami przekazanymi w administrowanie Zarządowi Zieleni Miejskiej w Elblągu przez Miasto Elbląg

Misją Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu jest:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Elbląga w zakresie zieleni gminnej, lasów komunalnych i zadrzewień oraz cmentarzy komunalnych

 

W strukturze organizacyjnej ZZM w Elblągu są wyodrębnione następujące wydziały:

  • Wydział Planowania, Koordynacji i Nadzoru
  • Wydział Budowy i Konserwacji Terenów Zieleni
  • Wydział Administracji Cmentarzy
  • Wydział Produkcji Ogrodniczo-Szkółkarskiej i Zbytu
  • Wydział Transportu, Sprzętu i Usług Pomocniczych

DANE DO FAKTURY

Podatnik
Gmina Miasto Elbląg
82-300 Elbląg ul. Łączności 1
NIP 5783051446

Odbiorca:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16

ADRES

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elblag

KONTAKT

tel. (55) 234 10 75
sekretariat@zzm.elblag.pl

 

© Agencja Reklamowa GABO