sekretariat@zzm.elblag.pl (55) 234-20-37 (55) 234-10-75
Tryb domyślny
Tryb nocny
Duży kontrast Aa Aa Aa Rozmiar tekstu    A-     A     A+   

Cennik

Zarządzenie nr 275/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11 VII 2012r

w sprawie wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Elbląg

W związku z nagminnie powatarzającymi się nieścisłościami w zrozumieniu poniższych załączników, wychodząc Państwu naprzeciw, pragniemy sprecyzować, iż opłata za przedłużenie użytkowania grobu, to suma pozycji 2 oraz 10 z załącznika poniższego roporządzenia.

Dołączone pliki:


INNE

Wydział Administracji Cmentarzy
  tel./fax (0 55) 231 79 46
  tel./fax (0 55) 231 79 51
Wydział Produkcji Ogrodniczej
  tel. (0 55) 233 67 14

 

ADRES

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elblag

KONTAKT

tel. (0 55) 234 20 37
tel. (0 55) 234 10 75
fax (0 55) 234 15 16
sekretariat@zzm.elblag.pl

© Agencja Reklamowa GABO