sekretariat@zzm.elblag.pl (55) 234-10-75    Facebook
Tryb domyślny
Tryb nocny
Duży kontrast Aa Aa Aa Rozmiar tekstu    A-     A     A+   

oferty pracy

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zatrudni pracownika na stanowisko:

REKRUTACJE AKTUALNE

URZĘDNICZE

 

NIEURZĘDNICZE

 

 

 

 

 

konserwator/stolarz

Obowiązki na stanowisku:

 • wykonywanie nowych oraz naprawa uszkodzonych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz montaż wykonanych wyrobów w miejscu ich przeznaczenia,
 • wykonywanie prac o charakterze remontowo-budowlanym w budynkach i na terenach administrowanych przez ZZM
 • wykonywanie prac konserwacyjnych w budynkach i na terenach administrowanych przez ZZM
 • konserwowanie maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w warsztacie pomocniczym
 • załadunek i wyładunek towarów

Wymagania (wykształcenie, uprawnienia i oczekiwania):

 • wykształcenie zawodowe w zawodzie stolarz lub przynajmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na takim stanowisku,
 • umiejętność obsługi frezarki, szlifierki, heblarki, pilarki, wyrzynarki,
 • prawo jazdy kat. B,
 • wykonywanie pracy na wysokości ponad 3 m.,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • dokładność, sumienność,
 • dbałość o czystość i mienie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

 

Warunki zatrudnienia:

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • wymiar 1 etat, obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym,
 • miejsce pracy: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu

 

 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (https://www.zzm.elblag.pl/40-strona,druki-do-pobrania.html lub do odbioru w kadrach ZZM) oraz list motywacyjny proszę składać w siedzibie jednostki przy ul. Krakusa 13-16 (Dział Kadr p. 25) lub przesyłać na adres: kadry@zzm.elblag.pl

CV opatrzone klauzulą o ochronie danych osobowych proszę składać w siedzibie firmy ul. Krakusa 13-16
(Dział Kadr p. 25) lub przesyłać na adres:
kadry@zzm.elblag.pl

 

Klauzula o ochronie danych osobowych na potrzeby postępowań rekrutacyjnych

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu ul. Krakusa 13-16 82-300 Elbląg
na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko:……………….

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszę o dostarczenie także drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu ul. Krakusa 13-16 82-300 Elbląg na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres ____ lat.

 

REKRUTACJE ZAKOŃCZONE

Inspektor ds. sekretariatu i administracji (umowa na zastępstwo)

szczegóły rekrutacja zakończona
termin składania ofert: 27.06.2023

 

 

Inspektor ds. socjalnych, BHP i ppoż.

- szczegóły  rekrutacja zakończona
ogłoszenie dodane 16.03.2023

Inspektor ds. administracji cmentarzy w Wydziale Administracji Cmentarzy   
- szczegóły 
rekrutacja zakończona
ogłoszenie dodane 10.03.2023

Inspektor ds. administracji cmentarzy w Wydziale Administracji Cmentarzy   - szczegóły   rekrutacja zakończona
ogłoszenie dodane 24.05.2022

Kierownik Wydziału Lasu Komunalnego  - szczegóły  rekrutacja zakończona
ogłoszenie dodane 13.05.2022

Inspektor ds. sekretariatu i administracji - szczegóły  - rekrutacja zakończona
ogłoszenie dodane 28.03.2022

Inspektor ds. administracji cmentarzy w Wydziale Administracji Cmentarzy  - szczegóły   rekrutacja zakończona
ogłoszenie dodane 08.02.2022

Informatyk - szczegóły   -  rekrutacja zakończona
ogłoszenie dodane 18.01.2022

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 klauzula informacyjna dotycząca procesu rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119) zwanego dalej rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy,  że

Tożsamość Administratora  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w  Elblągu,82-300 Elbląg, ul. Krakusa 13-16.
Inspektor Ochrony Danych (IOD) Inspektorem Ochrony Danych jest pracownik zatrudniony w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Elblągu
Dane kontaktowe e-mail: iod@zzm.elblag.pl
Cel przetwarzania oraz podstawa prawna Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda.
Odbiorcy danych

Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych w celach rekrutacyjnych Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.
Jeśli wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji – Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wskazany w zgodzie lub do momentu odwołania zgody z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.
Pani/Pana prawa Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Prawo wniesienia sprzeciwu Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na prtzetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Przysługuje PAni/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego roporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Informacja o wymogach ustawowych podania danych Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

 

 

 

 

DANE DO FAKTURY

Podatnik
Gmina Miasto Elbląg
82-300 Elbląg ul. Łączności 1
NIP 5783051446

Odbiorca:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16

ADRES

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elblag

KONTAKT

tel. (55) 234 10 75
sekretariat@zzm.elblag.pl

 

© Agencja Reklamowa GABO