sekretariat@zzm.elblag.pl (55) 234-10-75    Facebook
Tryb domyślny
Tryb nocny
Duży kontrast Aa Aa Aa Rozmiar tekstu    A-     A     A+   

poniżej 130 tys.zł

 

Zaproszenie  do składania ofert  na Zaproszenie  do składania ofert  na 

1. „Sukcesywne świadczenie usług naprawy oraz serwisowania maszyn i urządzeń ogrodniczych marki Husqvarna dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w 2024 roku”

2. „Sukcesywne świadczenie usług naprawy oraz serwisowania maszyn i urządzeń ogrodniczych marki Stihl dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w 2024 roku”.

Postępowanie zakończone

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na:

1. „Sukcesywne świadczenie usług naprawy oraz serwisowania maszyn i urządzeń ogrodniczych marki Husqvarna dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w 2024 roku”

2. „Sukcesywne świadczenie usług naprawy oraz serwisowania maszyn i urządzeń ogrodniczych marki Stihl dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w 2024 roku”. (znak sprawy: 1. NZ.251.4.2024, oraz NZ.251.5.2024).

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i termin realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w "zaproszeniu do składania ofert"  oraz jego załącznikach.

Ofertę można:

   1. złożyć osobiście w sekretariacie (pokój nr 18) Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu przy ul. Krakusa 13-16;
   2. przesłać e-mailem na adres sekretariat@zzm.elblag.pl

 

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: do dnia 06 luty 2024 r. do godz. 12.00

data udzielenia zamówienia: 06.02.2024 r.

Zaproszenie  do składania ofert  na Zaproszenie  do składania ofert  na 
"Świadczenie usług wulkanizacyjnych"  

Postępowanie zakończone

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na: "Świadczenie usług wulkanizacyjnych"  (znak sprawy:  NM.251.2.2024 )

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w „zaproszeniu do składania ofert na "Świadczenie usług wulkanizacyjnych", a także jego załącznikach.

Ofertę można złożyć:

 1. osobiście w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie tj. pokój nr 18 (na kopercie należy umieścić informację „Oferta na świadczenie usług wulkanizacyjnych”) lub
 2. przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16  (na kopercie należy umieścić informację „Oferta na świadczenie usług wulkanizacyjnych”) lub
 3. przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej (e-mail) sekretariat@zzm.elblag.pl  (w temacie należy podać „Oferta na świadczenie usług wulkanizacyjnych”). 

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: do dnia 24 stycznia 2024 r. do godz. 10.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - informacja

data udzielenia zamówienia: 30.01.2024 r.

Zaproszenie  do składania ofert  na Zaproszenie  do składania ofert  na 
"1. Sukcesywną dostawę części zamiennych do maszyn i urządzeń ogrodniczych marki Husqvarna dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w 2024 roku”;

2. „Sukcesywną dostawę części zamiennych do maszyn i urządzeń ogrodniczych marki Stihl dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w 2024 roku"

Postępowanie zakończone

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na:

"1. Sukcesywną dostawę części zamiennych do maszyn i urządzeń ogrodniczych marki Husqvarna dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w 2024 roku”; (znak sprawy:  NZ.251.3.2024 ).

2. „Sukcesywną dostawę części zamiennych do maszyn i urządzeń ogrodniczych marki Stihl dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w 2024 roku" (znak sprawy: NZ.251.2.2024 ).

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w „zaproszeniu do składania ofert na

"1. Sukcesywną dostawę części zamiennych do maszyn i urządzeń ogrodniczych marki Husqvarna dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w 2024 roku”;

2. „Sukcesywną dostawę części zamiennych do maszyn i urządzeń ogrodniczych marki Stihl dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w 2024 roku", a także jego załącznikach.

Ofertę można złożyć:

 1. osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 18 (sekretariat) lub
 2. przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zzm.elblag.pl

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2024 r. do godz. 12.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - informacja

data udzielenia zamówienia: 25.01.2024 r.

Zaproszenie  do składania ofert  na Zaproszenie  do składania ofert  na 
"Sukcesywne świadczenie usług w zakresie pielęgnacji oraz usuwania zieleni wysokiej metodą alpinistyczną dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w I półroczu 2024 roku"

Postępowanie zakończone

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na "Sukcesywne świadczenie usług w zakresie pielęgnacji oraz usuwania zieleni wysokiej metodą alpinistyczną dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w I półroczu 2024 roku" (znak sprawy: NZ.251.1.2024).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w „zaproszeniu do składania ofert na "Sukcesywne świadczenie usług w zakresie pielęgnacji oraz usuwania zieleni wysokiej metodą alpinistyczną dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w I półroczu 2024 roku", a także jego załącznikach.

Ofertę można złożyć:

 1. osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 18 (sekretariat) lub
 2. przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zzm.elblag.pl

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2024 r. do godz. 9.00

data udzielenia zamówienia: 05.02.2024 r.

Zaproszenie  do składania ofert  na Zaproszenie  do składania ofert  na 
"Świadczenie usług wynajmu podnośnika koszowego"
Postępowanie zakończone

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na "Świadczenie usług wynajmu podnośnika koszowego" (znak sprawy: NM.251.1.2024).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w „zaproszeniu do składania ofert na "Świadczenie usług wynajmu podnośnika koszowego", a także jego załącznikach.

Ofertę można złożyć:

 1. osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 18 (sekretariat) lub
 2. przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Krakusa 13-16 lub
 3. przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zzm.elblag.pl

 

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: do dnia 19 stycznia 2024 r. do godz. 10.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - informacja

Sprostowanie Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty  - sprostowanie

data udzielenia zamówienia: 30.01.2024 r.

Zaproszenie  do składania ofert  na Zaproszenie  do składania ofert  na 
"Świadczenie usług wynajmu podnośnika koszowego"
 postępowanie unieważniono

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na "Świadczenie usług wynajmu podnośnika koszowego" (znak sprawy: NM.251.15.2023).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w „zaproszeniu do składania ofert na "Świadczenie usług wynajmu podnośnika koszowego", a także jego załącznikach.

Ofertę można złożyć:

 1. osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 18 (sekretariat) lub
 2. przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Krakusa 13-16 lub
 3. przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zzm.elblag.pl

 

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: do dnia 27 grudnia 2023 r. do godz. 10.00

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Zaproszenie  do składania ofert  na 
"Sukcesywne świadczenie usług w zakresie pielęgnacji (korekta koron drzew – cięcia sanitarne) oraz usuwania (wycinki drzew) zieleni wysokiej metodą alpinistyczną oraz frezowanie pni dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w okresie wrzesień - grudzień 2023 roku"

Postępowanie zakończone

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na "Sukcesywne świadczenie usług w zakresie pielęgnacji (korekta koron drzew – cięcia sanitarne) oraz usuwania (wycinki drzew) zieleni wysokiej metodą alpinistyczną oraz frezowanie pni dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w okresie wrzesień - grudzień 2023 roku"  (znak sprawy: NZ.251.412.2023).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i termin realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w "zaproszeniu  do składania ofert"  oraz jego załącznikach.

Ofertę można:

 1. złożyć osobiście w sekretariacie (pokój nr 18) Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu przy ul. Krakusa 13-16;
 2. przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16.

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: do dnia 28 września 2023 r. do godz. 12.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - informacja

data udzielenia zamówienia: 30.10.2023 r.

Zaproszenie  do składania ofert  na 
"Świadczenie usług wynajmu podnośnika koszowego"

Postępowanie zakończone

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na "Świadczenie usług wynajmu podnośnika koszowego" (znak sprawy: NM.251.8.2023).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w „zaproszeniu do składania ofert na "Świadczenie usług wynajmu podnośnika koszowego", a także jego załącznikach.

Ofertę można:

 1.   złożyć osobiście w sekretariacie (pokój nr 18) Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu przy ul. Krakusa 13-16;
 2.  przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16.

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: do dnia 28 września 2023 r. do godz. 10.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - informacja

data udzielenia zamówienia: 20.10.2023 r.

 

Zaproszenie  do składania ofert  na 
„Sukcesywna dostawa drzew dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w 2023 r.” 

 postępowanie zakończone

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na „Sukcesywna dostawa drzew dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w 2023 r.” (znak sprawy: NZ.251.10.2023).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w „zaproszeniu  do składania ofert na Sukcesywna dostawa drzew dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w 2023 r., " oraz jego załącznikach.

Ofertę można:

 1. złożyć osobiście w sekretariacie (pokój nr 18) Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu przy ul. Krakusa 13-16;
 2. przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16.

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: 08 września 2023 roku do godz.09.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - informacja

data udzielenia zamówienia: 15.09.2023 r.

Zaproszenie  do składania ofert  na 
przeprowadzenie kontroli wyposażenia placów zabaw oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych II procedura

 postępowanie zakończone

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kontroli wyposażenia placów zabaw oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych II procedura (znak sprawy: NM.251.7.2023).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione               w „zaproszeniu  do składania ofert na przeprowadzenie kontroli wyposażenia placów zabaw oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych" oraz jego załącznikach.

Ofertę można:

 1. złożyć osobiście w sekretariacie (pokój nr 18) Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu przy ul. Krakusa 13-16;
 2. przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16.

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: 06 czerwca 2023 roku do godz.10.00

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu informuje, że do przedmiotowego zaproszenie wpłynęło pytanie dotyczące sposobu złożenia oferty. Treść  pytania oraz treść odpowiedzi brzmi następująco:
Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej.

data udzielenia zamówienia: 21.06.2023 r.

Zaproszenie  do składania ofert  na 
przeprowadzenie kontroli wyposażenia placów zabaw oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych 

 postępowanie unieważniono

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kontroli wyposażenia placów zabaw oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych (znak sprawy: NM.251.6.2023).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w „zaproszeniu  do składania ofert na przeprowadzenie kontroli wyposażenia placów zabaw oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych" oraz jego załącznikach.

Ofertę można:

 1. złożyć osobiście w sekretariacie (pokój nr 18) Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu przy ul. Krakusa 13-16;
 2. przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16.

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: 29 maja 2023 roku do godz.10.00 

Zgodnie z zawiadomieniem termin wydłużony do 01 czerwca 2023 roku do godz. 10.00       Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu informuje, że w związku z błędem w formularzu ofertowym z dniem 29 maja 2023 r. unieważnia „zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kontroli wyposażenia placów zabaw oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych” (znak sprawy: NM.251.6.2023).

Jednocześnie informujemy, że do dnia 31 maja 2023 r. zostanie ponownie ogłoszone zaproszenie do składania ofert.

data udzielenia zamówienia: ---------------

 

 

Zaproszenie  do składania ofert  na 
„Sukcesywne świadczenie usług koszenia na terenach administrowanych
przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu ”  

 postępowanie zakończone

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na „Sukcesywne świadczenie usług koszenia na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu ” (znak sprawy: NZ.251.7.2023)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i termin realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w "zaproszeniu  do składania ofert"  oraz jego załącznikach.

Ofertę można:

 1. złożyć osobiście w sekretariacie (pokój nr 18) Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu przy ul. Krakusa 13-16;
 2. przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16.

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: 8 maja 2023 roku do godz.09.00        Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

data udzielenia zamówienia: 15.05.2023r.

 

Zaproszenie  do składania ofert  na 
„Świadczenie usług wulkanizacyjnych”  

postępowanie zakończone

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na "świadczenie usług wulkanizacyjnych" (znak sprawy: NM.251.2.2023)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i termin realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w "zaproszeniu  do składania ofert"  oraz jego załącznikach.

Ofertę można:

 1. złożyć osobiście w sekretariacie (pokój nr 18) Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu przy ul. Krakusa 13-16;
 2. przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16.

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: 2 marca 2023 roku do godz.10.00        Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

data udzielenia zamówienia: 7 marca 2023 r.

 

Zaproszenie  do składania ofert  na 
„Sukcesywne świadczenie usług w zakresie pielęgnacji oraz usuwania zieleni wysokiej metodą alpinistyczną
dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w I półroczu 2023 roku”
 
 postępowanie zakończone

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na Sukcesywne świadczenie usług w zakresie pielęgnacji oraz usuwania zieleni wysokiej metodą alpinistyczną dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w I półroczu 2023 roku” (znak sprawy: NZ.251.12023).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i termin realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w "zaproszeniu  do składania ofert"  oraz jego załącznikach.

Ofertę można:

 1. złożyć osobiście w sekretariacie (pokój nr 18) Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu przy ul. Krakusa 13-16;
 2. przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16.

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: 23 stycznia 2023 roku do godz.09.00        Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

data udzielenia zamówienia:   06 lutego 2023 r.

 

 

Zaproszenie  do składania ofert na świadczenie usługi wynajmu podnośnika koszowego
 postępowanie zakończone

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na "świadczenie usługi wynajmu podnośnika koszowego"  (znak sprawy: NM.251.1.2023).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i termin realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w "zaproszeniu  do składania ofert" oraz jego załącznikach.

Ofertę można:

 1. złożyć osobiście w sekretariacie (pokój nr 18) Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu przy ul. Krakusa 13-16;
 2. przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16.

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

 

Termin składania ofert: 20 stycznia 2022 roku do godz.10.00        Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

data udzielenia zamówienia:   27 stycznia 2023 r.

 

DANE DO FAKTURY

Podatnik
Gmina Miasto Elbląg
82-300 Elbląg ul. Łączności 1
NIP 5783051446

Odbiorca:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16

ADRES

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elblag

KONTAKT

tel. (55) 234 10 75
sekretariat@zzm.elblag.pl

 

© Agencja Reklamowa GABO