sekretariat@zzm.elblag.pl (55) 234-20-37 (55) 234-10-75
Tryb domyślny
Tryb nocny
Duży kontrast Aa Aa Aa Rozmiar tekstu    A-     A     A+   

poniżej 130 tys.zł

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

data dodania 6 LIPCA 2021 r.

                        Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla ZZM w Elblągu w roku 2021                 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

1. Zawiadomienie

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
data dodania 28 czerwca 2021 r.
znak sprawy: NK.2501.2.4.2021.KD

Dostawa i montaż pergoli z wiszącymi dwoma ławkami (trzyosobowymi)

dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu

dla zadania pod nazwą:

„Stylowe huśtawko- ławki w parku Modrzewie” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż pergoli z wiszącymi dwoma ławkami (trzyosobowymi) dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:
Załączniki:

 1. zaproszenie do składania ofert
 2. formularz ofertowy.docx - zał.nr 1
 3. klauzula informacyjna - zał. nr 2
 4. projekt budowlano-wykonawczy - zał. 3a
 5. specyfikacja techniczna - zał. nr 3b
 6. przedmiar robót - zał. nr 3c
 7. wzór umowy - zał. nr 4
 8. inf o wyborze najkorzystniejszej oferty
 9. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 10. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Termin składania ofert: 02 lipca 2021 r. godz. 14:00
data udzielenia zamówienia: 9 lipca 2021 r.

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
data dodania 09 czerwca 2021 r.
znak sprawy: NK.2501.2.3.2021.KD

Dostawa i montaż pergoli z wiszącymi dwoma ławkami (trzyosobowymi)

oraz wykonanie placyku z kostki granitowej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu

dla zadania pod nazwą:

„Stylowe huśtawko- ławki w parku Modrzewie” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż pergoli z wiszącymi dwoma ławkami (trzyosobowymi) oraz wykonanie placyku z kostki granitowej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:
Załączniki:

 1. zaproszenie do składania ofert
 2. formularz ofertowy.docx - zał.nr 1
 3. klauzula informacyjna - zał. nr 2
 4. projekt budowlano-wykonawczy - zał. 3a
 5. specyfikacja techniczna - zał. nr 3b
 6. przedmiar robót - zał. nr 3c
 7. wzór umowy - zał. nr 4
 8. Informacja o unieważnieniu postępowania

Termin składania ofert: 23 czerwca 2021 r. godz. 14:00
data udzielenia zamówienia: unieważnienie postępowania


 
 
 
 

 

 

INNE

Wydział Administracji Cmentarzy
  tel.609-670-775 i 609-671-383
  tel./fax (0 55) 231 79 51
Wydział Produkcji Ogrodniczej
  tel. (0 55) 234 10 75 wewn. 6

 

ADRES

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elblag

KONTAKT

tel. (0 55) 234 10 75
fax (0 55) 234 15 16
sekretariat@zzm.elblag.pl

© Agencja Reklamowa GABO