sekretariat@zzm.elblag.pl (55) 234-10-75    Facebook
Tryb domyślny
Tryb nocny
Duży kontrast Aa Aa Aa Rozmiar tekstu    A-     A     A+   

poniżej 130 tys.zł

Zaproszenie  do składania ofert na świadczenie usługi rozdrobnienia odpadów - postępowanie unieważnione

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty świadczenie usługi rozdrobnienia odpadów dla Zarządu Zieleni Miejskiej w  Elblągu (znak sprawy: NK.2501.2.10.2022.KD).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i termin realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w "zaproszeniu  do składania ofert na świadczenie usługi rozdrobnienia odpadów" oraz jego załącznikach.

Ofertę można:

 1. złożyć osobiście w sekretariacie (pokój nr 18) Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu przy ul. Krakusa 13-16;
 2. przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16.

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: 9 listopada 2022 roku do godz.15.00        Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

data udzielenia zamówienia:   postępowanie unieważnione - brak ofert

 

Zaproszenie  do składania ofert dostawę przyczepy rolniczej oraz ładowacza czołowego wraz z osprzętem - postępowanie zakończone

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na dostawę przyczepy rolniczej oraz ładowacza czołowego wraz z osprzętem dla Zarządu Zieleni Miejskiej w  Elblągu (znak sprawy: NM.251.15.2022).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i termin realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w "zaproszeniu  do składania ofert na dostawę przyczepy rolniczej oraz ładowacza czołowego wraz z osprzętem" oraz jego załącznikach.

Ofertę można:

 1. złożyć osobiście w sekretariacie (pokój nr 18) Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu przy ul. Krakusa 13-16;
 2. przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16.

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: 26 października 2022 roku do godz.09.00        Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

data udzielenia zamówienia:   09 listopada 2022 r.

 

 

Zaproszenie  do składania ofert na  świadczenie usług podnośnikiem koszowym
dla Zarządu Zieleni Miejskiej w  Elblągu w IV kwartale 2022 roku  postępowanie zakończone

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na na świadczenie usług podnośnikiem koszowym dla Zarządu Zieleni Miejskiej w  Elblągu w IV kwartale 2022 roku (znak sprawy: NM.251.14.2022).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w "zaproszeniu  do składania ofert na świadczenie usług podnośnikiem koszowym" oraz jego załącznikach.

Ofertę można:

 1. złożyć osobiście w sekretariacie (pokój nr 18) Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu przy ul. Krakusa 13-16;
 2. przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16.

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: 20 października 2022 roku do godz.10.00        Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

data udzielenia zamówienia:   24 października 2022

 

 

Zaproszenie  do składania ofert na  świadczenie usług podnośnikiem koszowym
dla Zarządu Zieleni Miejskiej w  Elblągu w IV kwartale 2022 roku - unieważnione

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu unieważnia zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług podnośnikiem koszowym z dnia 10 października 2022 roku z uwagi brak zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego załączników do niniejszego postępowania.

Zaproszenie zostanie uaktualnione i zamieszczone wraz z załącznikami na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w dniu dzisiejszym tj. 11 października 2022 r.

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług podnośnikiem koszowym dla Zarządu Zieleni Miejskiej w  Elblągu w 2022 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w "zaproszeniu  do składania ofert na świadczenie usług podnośnikiem koszowym" oraz jego załącznikach.

Ofertę można:

 1. przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej: sekretariat@zzm.elblag.pl;
 2. złożyć osobiście w sekretariacie (pokój nr 18) Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu przy ul. Krakusa 13-16;
 3. przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16.

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: 20 października 2022 roku do godz.10.00        Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

data udzielenia zamówienia:   

 

 

Zaproszenie  do składania ofert na  przeprowadzenie kontroli corocznej głównej placów  zabaw, siłowni plenerowych  oraz urządzeń sportowych administrowanych przez ZZM w Elblągu postępowanie zakończone

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty przeprowadzenie kontroli corocznej głównej placów  zabaw, siłowni plenerowych  oraz urządzeń sportowych administrowanych przez ZZM w Elblągu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w "Zaproszeniu do składania ofert na przeprowadzenie kontroli corocznej głównej placów  zabaw, siłowni plenerowych  oraz urządzeń sportowych administrowanych przez ZZM w Elblągu" oraz jego załącznikach.

Ofertę można:

 1. przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej: sekretariat@zzm.elblag.pl;
 2. złożyć osobiście w sekretariacie (pokój nr 18) Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu przy ul. Krakusa 13-16;
 3. przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16.

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: 2 czerwca 2022 roku do godz.10.00        Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

data udzielenia zamówienia:   08 czerwca 2022 r.

 

 

Zaproszenie  do składania ofert na sukcesywną dostawę materiałów biurowych
dla Zarządu Zieleni Miejskiej  w Elblągu w 2022 roku - 
postępowanie zakończone

 Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym na podstawie Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Elblągu, których wartość nie przekracza 130.000,00 zł,  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w "zaproszeniu  do składania ofert na dostawę materiałów biurowych"  oraz jego załącznikach.

Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 18 lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Krakusa 13-16.

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: 9 maja  2022 roku do godz.10.00        Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

data udzielenia zamówienia:  20 maja 2022 r.

 

 

Zaproszenie  do składania ofert na świadczenie usług koszenia na terenach administrowanych przez ZZM  - postępowanie zakończone

 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym na podstawie Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Elblągu, których wartość nie przekracza 130.000,00 zł,  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w "zaproszeniu  do składania ofert na świadczenie usług koszenia"  oraz jego załącznikach.

Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 18 lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Krakusa 13-16.

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: 30 marca  2022 roku do godz.09.00        Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

data udzielenia zamówienia:  4 kwietnia 2022 r.

 

Zaproszenie  do składania ofert na świadczenie usług wulkanizacyjnych - postępowanie zakończone

 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym na podstawie Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Elblągu, których wartość nie przekracza 130.000,00 zł,  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w "zaproszeniu  do składania ofert na świadczenie usług wulkanizacyjnych"  oraz jego załącznikach.

Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 18 lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Krakusa 13-16.

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: 1 lutego 2022 roku do godz.10.00        Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

data udzielenia zamówienia: 4 lutego 2022 r.

 

 

Zaproszenie  do składania ofert na świadczenie usług alpinistycznych - postępowanie zakończone

 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do składania ofert w postępowaniu, prowadzonym na podstawie Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Elblągu, których wartość nie przekracza 130.000,00 zł, pn:

„Sukcesywne świadczenie usług w zakresie pielęgnacji oraz usuwania zieleni wysokiej metodą alpinistyczną dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w 2022 roku”

Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 18 lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Krakusa 13-16.

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: 28 stycznia 2022 roku do godz.09.00        Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

data udzielenia zamówienia: 7 lutego 2022 r.

 

 

Zaproszenie  do składania ofert na świadczenie usług podnośnikiem koszowym - postępowanie zakończone

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na na świadczenie usług podnośnikiem koszowym dla Zarządu Zieleni Miejskiej w  Elblągu w 2022 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w "zaproszeniu  do składania ofert na świadczenie usług podnośnikiem koszowym"  oraz jego załącznikach.

Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 18 lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Krakusa 13-16.

Termin składania ofert: 18 stycznia 2022 roku do godz.10.00       

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

data udzielenia zamówienia: 21 styczeń 2022 r. 

 

 

INNE

Wydział Administracji Cmentarzy
  tel.609-670-775 i 609-671-383
    tel./fax (55) 231 79 51

 
Wydział Produkcji Ogrodniczej
  tel. (55) 234 10 75 wewn. 6

 

ADRES

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elblag

KONTAKT

tel. (55) 234 10 75
sekretariat@zzm.elblag.pl

© Agencja Reklamowa GABO