sekretariat@zzm.elblag.pl (55) 234-10-75    Facebook
Tryb domyślny
Tryb nocny
Duży kontrast Aa Aa Aa Rozmiar tekstu    A-     A     A+   

poniżej 130 tys.zł

 

Zaproszenie  do składania ofert  na 
„Świadczenie usług wulkanizacyjnych”  

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na "świadczenie usług wulkanizacyjnych" (znak sprawy: NM.251.2.2023)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i termin realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w "zaproszeniu  do składania ofert"  oraz jego załącznikach.

Ofertę można:

  1. złożyć osobiście w sekretariacie (pokój nr 18) Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu przy ul. Krakusa 13-16;
  2. przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16.

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: 2 marca 2023 roku do godz.10.00        Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

data udzielenia zamówienia: 

 

Zaproszenie  do składania ofert  na 
„Sukcesywne świadczenie usług w zakresie pielęgnacji oraz usuwania zieleni wysokiej metodą alpinistyczną
dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w I półroczu 2023 roku”
 
 postępowanie zakończone

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na Sukcesywne świadczenie usług w zakresie pielęgnacji oraz usuwania zieleni wysokiej metodą alpinistyczną dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w I półroczu 2023 roku” (znak sprawy: NZ.251.12023).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i termin realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w "zaproszeniu  do składania ofert"  oraz jego załącznikach.

Ofertę można:

  1. złożyć osobiście w sekretariacie (pokój nr 18) Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu przy ul. Krakusa 13-16;
  2. przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16.

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

Termin składania ofert: 23 stycznia 2023 roku do godz.09.00        Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

data udzielenia zamówienia:   06 lutego 2023 r.

 

 

Zaproszenie  do składania ofert na świadczenie usługi wynajmu podnośnika koszowego
 postępowanie zakończone

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do złożenia oferty na "świadczenie usługi wynajmu podnośnika koszowego"  (znak sprawy: NM.251.1.2023).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i termin realizacji zamówienia, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny ofert oraz termin i miejsce składania ofert  zostały przedstawione w "zaproszeniu  do składania ofert" oraz jego załącznikach.

Ofertę można:

  1. złożyć osobiście w sekretariacie (pokój nr 18) Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu przy ul. Krakusa 13-16;
  2. przesłać pocztą na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16.

Szczegóły w załącznikach na   BIP ZZM

 

Termin składania ofert: 20 stycznia 2022 roku do godz.10.00        Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

data udzielenia zamówienia:   27 stycznia 2023 r.

 

DANE DO FAKTURY

Podatnik
Gmina Miasto Elbląg
82-300 Elbląg ul. Łączności 1
NIP 5783051446

Odbiorca:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16

ADRES

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elblag

KONTAKT

tel. (55) 234 10 75
sekretariat@zzm.elblag.pl

 

© Agencja Reklamowa GABO