sekretariat@zzm.elblag.pl (55) 234-10-75    Facebook
Tryb domyślny
Tryb nocny
Duży kontrast Aa Aa Aa Rozmiar tekstu    A-     A     A+   

zakup drewna opałowego

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu prowadzi sprzedaż drewna opałowego i tartacznego pozyskiwanego z lasu komunalnego w Elblągu oraz z wycinki drzew na terenie Gminy Miasta Elbląg.

Podanie o sprzedaż drewna (według zał. poniżej wzorów) należy przesyłać na adres: sekretariat@zzm.elblag.pl

 

Regulamin i cennik na sprzedaż drewna opałowego i tartacznego pozyskanego z lasu komunalnego w Elblągu

1. W lesie komunalnym w Elblągu wykonywane są m.in. prace z zakresu użytkowania lasu, które wynikają z potrzeb hodowlanych, ochrony lasu, odnowienia starodrzewia czy też regulacji składu gatunkowego drzewostanu.

2. Drewno w lesie komunalnym w Elblągu pozyskiwane jest przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, nie ma możliwości samodzielnego pozyskiwania drewna przez podmioty zewnętrzne.

3. Pozyskane drewno tartaczne podlega cechowaniu, dzięki czemu staje się towarem na sprzedaż.

4. Każdy kupujący drewno z lasu komunalnego w Elblągu ma pewność otrzymania towaru najwyższej jakości, zgodnego z obowiązującymi normami sortymentacji surowca drzewnego, pozyskanego w lasach gdzie prowadzi się trwale zrównoważoną gospodarkę leśną.

5. Podstawą sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego w Elblągu jest Cennik sprzedaży drewna opałowego oraz tartacznego pozyskanego z lasu komunalnego w Elblągu.

6. Sprzedaż drewna prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz. 6-14 w biurze Wydziału Lasu Komunalnego przy ul. Marymonckiej 7 w Elblągu.

7. Podstawą do wydania drewna jest dokument kupna drewna, czyli opłacona faktura VAT (przelew lub gotówka).

8. Wywóz drewna odbywa się w dniach i godzinach uzgodnionych z kierownikiem lub upoważnionym pracownikiem Wydziału Lasu Komunalnego, drogami wskazanymi przez wydającego drewno.

9. Nabywcę obowiązuje termin wywozu drewna podany na dokumencie zakupu. Po tym terminie sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakupione drewno a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji co do stanu jakościowego i ilościowego drewna.

10. Drewno tartaczne wyrabiane jest zgodnie z polskimi normami i klasyfikacją wymiarową (tab. VI)

11. Istnieje możliwość przygotowania drewna opałowego na specjalne zamówienie (tab. I i tab. II) po uprzednim złożeniu podania o kupno drewna opałowego (zał. 5 do niniejszego Zarządzenia). Drewno jest bardzo dobrej jakości z podziałem na gatunki oraz wymiar przygotowywanych szczapek (30, 40, 50 cm lub 1-2,50 m).

12. Sprzedaż drewna opałowego S4 realizowane jest wraz z dowozem (warunki dowozu zgodne z tab. V), natomiast przy sprzedaży drewna opałowego S2, żerdzi, stroisza świątecznego oraz drewna tartacznego obowiązuje odbiór osobisty. Dowóz drewna realizowany jest przy użyciu ciągnika z przyczepą dwuosiową.

12. Drewno opałowe M2 gałęziówka jest drewnem wyrabianym w odcinkach 0,5-1,0 m, średnica 7 cm, dopuszczalna jest zgnilizna, krzywizna. Bez podziału na gatunki.

14. Drewno opałowe dębowe dostępne jest, jedynie przy pozyskaniu drewna tartacznego dębowego. Nie ma możliwości wyrobu drewna opałowego dębowego.

15. Odbiór i klasyfikowanie drewna pozyskanego w lesie komunalnym w Elblągu dokonywane są przez pracownika Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu posiadającego uprawnienia brakarza.

16. Pozyskanie drewna opałowego i tartacznego prowadzone jest zgodnie z obowiązującym Uproszczonym Planem Urządzania Lasu dla Lasów Komunalnych Miasta Elbląg Obiekt Bażantarnia. W przypadku wyrobienia zapasu drewna zaplanowanego do pozyskania na dany rok, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu podejmuje decyzję o wstrzymaniu dalszego pozyskania drewna na dany rok.

Cennik sprzedaży drewna opałowego oraz tartacznego pozyskanego z lasu komunalnego w Elblągu

Tab. I

DREWNO OPAŁOWE S4

Lp.

Nazwa grupy

Gatunki należące do grupy

jm

Cena netto zł

VAT (23%) zł

Cena brutto zł

1.

Liściaste twarde I kategorii

Buk, grab, dąb

mp

230,40

52,99

283,39

2.

Liściaste twarde II kategorii

Jesion, wiąz, dąb czerwony

mp

194,40

44,71

239,11

3.

Liściaste twarde III kategorii

Klon, akacja, brzoza, olcha,

mp

144,00

33,12

177,12

4.

Liściaste miękkie i iglaste

Lipa, wierzba, topola, osika, sosna, świerk, modrzew

mp

125,46

28,86

154,32

Drewno opałowe S4 – drewno pozyskane w lesie komunalnym w Elblągu, sztabki o wymiarach: 30, 40, 50 cm.

Tab. II

DREWNO OPAŁOWE S2

Lp.

Nazwa grupy

Gatunki należące do grupy

jm

Cena netto zł

VAT (23%) zł

Cena brutto zł

1.

Liściaste twarde I kategorii

Buk, grab, dąb

mp

273,60

62,93

336,53

2.

Liściaste twarde II kategorii

Jesion, wiąz, dąb czerwony

mp

252,00

57,96

309,96

3.

Liściaste twarde III kategorii

Klon, akacja, brzoza, olcha,

mp

187,20

43,06

230,26

4.

Liściaste miękkie i iglaste

Lipa, wierzba, topola, osika, sosna, świerk, modrzew

mp

154,98

35,65

190,63

Drewno opałowe S2 – drewno pozyskane w lesie komunalnym w Elblągu wałki o długości 1 – 2,50 m.

Tab. III

DREWNO OPAŁOWE M2

Lp.

Nazwa grupy

Gatunki należące do grupy

jm

Cena netto zł

VAT (23%) zł

Cena brutto zł

1.

Gałęziówka

Bez podziału na gatunki

mp

100,80

23,18

123,98

Drewno opałowe – gałęziówka, pozyskane w lesie komunalnym w Elblągu drewno o długości 0,5-1,0 m, średnica 7 cm.

Tab. IV

STROISZ ŚWIĄTECZNY

Lp.

Nazwa grupy

jm

Cena netto zł

VAT (23%) zł

Cena brutto zł

1.

Świerk (choinka)

szt.

23,58

5,42

29,00

2.

Gałązki świerkowe

pęczek

2,50

0,58

3,08

Pęczek gałązek – 10 szt.

Tab. V

Lp.

Dowóz drewna

Jedn.

Cena netto zł

VAT (23%) zł

Cena brutto zł

1.

Dowóz drewna na terenie miasta

kurs

90,00

20,70

110,70

2.

Dowóz drewna poza granice miasta do 10 km

kurs

170,00

39,10

209,10

Tab. VI

DREWNO TARTACZNE

Lp.

Gatunek drewna tartacznego

jm

Cena wg klas wymiaru

Do 24 cm

25-34 cm

35 i więcej cm

Cena netto (zł)

VAT (23%) (zł)

Cena brutto (zł)

Cena netto (zł)

VAT (23%) zł

Cena brutto (zł)

Cena netto (zł)

VAT (23%) zł

Cena brutto (zł)

1.

Dąb

m3

342,49

78,77

421,26

417,44

96,01

513,46

588,24

135,30

723,54

2.

Buk

m3

 

 

 

295,68

68,01

363,69

342,50

78,78

421,28

3.

Jesion

m3

265,64

61,10

326,74

310,50

71,42

381,92

406,08

93,40

499,48

4.

Brzoza

m3

199,20

45,82

245,02

247,62

56,95

304,57

263,76

60,66

324,42

5.

Czereśnia, klon, topola, lipa, olcha

m3

179,76

41,34

221,10

206,70

47,54

254,24

260,64

59,95

320,59

6.

Sosna, świerk, modrzew

m3

214,44

49,32

263,76

235,32

54,12

289,44

294,84

67,81

362,65

Tab. VII

ŻERDZIE

Lp.

Sortyment - wymiar

jm.

Cena netto (zł)

VAT (23%) zł

Cena brutto (zł)

1.

7-9 cm

m3

140,00

32,20

172,20

2.

10-11

m3

160,00

36,80

196,80

3.

12-14

m3

180,00

41.40

221,40

 

Regulamin i cennik na sprzedaż drewna pozyskane z wycinki drzew na terenie Gminy Miasta Elbląg

1. Drewno pozyskiwane jest z wycinki drzew i zadrzewień z obszarów takich jak pasy drogowe, parki, zieleńce, tereny miejskie.

2. Drewno jest słabej jakości, z ponad 50% zgnilizną miękką, ciałami obcymi.

3. Udział gatunkowy nie jest określany, drewno mieszane: iglaste i liściaste.

4. Drewno bez wymiaru: szczapki, wałki, leżanina.

5. W drewnie pozaklasowym (tab. I) nie rozróżnia się gatunku, jest to drewno pozyskane w ramach wycinki w pasach drogowych, inwestycji na terenie Gminy Miasta Elbląg, czyli drewno o słabej jakości z licznymi ciałami obcymi oraz z ponad 50% udziałem zgnilizny miękkiej, brak wartości handlowej drewna opałowego. Drewno tej kategorii klasyfikowane jest przez brakarza ZZM.

6. Podstawą sprzedaży drewna pozyskanego z zadrzewień jest Cennik sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew na terenie Gminy Miasta Elbląg (tab. I i tab. II).

7. Sprzedaż drewna prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz. 7-14 w biurze Wydziału Lasu Komunalnego przy ul. Marymonckiej 7 w Elblągu.

8. Podstawą do wydania drewna jest dokument kupna drewna, czyli opłacona faktura VAT (przelew lub gotówka).

9. Dowóz drewna możliwy za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem (tab. II). Dowóz drewna realizowany jest z wykorzystaniem ciągnika z przyczepą dwuosiową.

10. Termin dostawy drewna ustalony jest przez kierownika lub upoważnionego pracownika Wydziału Lasu Komunalnego z kupującym.

11. Pula drewna przeznaczonego do sprzedaży uzależniona jest od pozyskania drewna w ramach wycinki drzew oraz korekty koron drzew na terenie Gminy Miasta Elbląg.

12. W przypadku wycinki drzewa, z którego można uzyskać dobrej jakości drewno podlega ono indywidualnej wycenie na podstawie cennika drewna pozyskanego z lasu komunalnego w Elblągu, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Wycena drewna dokonywana jest przez pracownika Zarządu Zieleni Miejskiej posiadającego uprawnienia brakarza.

Cennik sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew na terenie Gminy Miasta Elbląga

Tab. I

Drewno opałowe pozyskane z wycinki drzew na terenie Gminy Miasta Elbląg

Lp.

Rodzaj drewna

jm

Cena netto (zł)

VAT (23%) zł

Cena brutto (zł)

1.

Drewno opałowe IV kl. gat. liściaste i iglaste

mp

65,00

14,95

79,95

2.

Drewno pozaklasowe

mp

25,00

5,75

30,75

3.

Zrębki

mp

45,00

10,35

55,35

Tab. II

Lp.

Dowóz drewna

Jedn.

Cena netto zł

VAT (23%) zł

Cena brutto zł

1.

Dowóz drewna na terenie miasta

kurs

90,00

20,70

110,70

2.

Dowóz drewna poza granice miasta do 10 km

kurs

170,00

39,10

209,10

Dołączone pliki:DANE DO FAKTURY

Podatnik
Gmina Miasto Elbląg
82-300 Elbląg ul. Łączności 1
NIP 5783051446

Odbiorca:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16

ADRES

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elblag

KONTAKT

tel. (55) 234 10 75
sekretariat@zzm.elblag.pl

 

© Agencja Reklamowa GABO