sekretariat@zzm.elblag.pl (55) 234-10-75    Facebook
Tryb domyślny
Tryb nocny
Duży kontrast Aa Aa Aa Rozmiar tekstu    A-     A     A+   

Regulamin palenia ognisk w Lesie Komunalnym

 

Przed wiatami będącymi w zarządzie ZZM w Elblągu znajdują się paleniska, w których korzystający z wiat mogą rozpalać je osobiście lub zlecając usługę naszej jednostce.  Zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, podczas palenia ognisk należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności. Zasady rozpalania, użytkowania i gaszenia ognisk zostały zawarte w Regulaminie palenia ognisk w Lesie Komunalnym.

Prosimy o przestrzeganie zapisów regulaminu oraz zarządzeń szczególnych. 

 
 

 

                                                   

                                                   

Dołączone pliki:
DANE DO FAKTURY

Podatnik
Gmina Miasto Elbląg
82-300 Elbląg ul. Łączności 1
NIP 5783051446

Odbiorca:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16

ADRES

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elblag

KONTAKT

tel. (55) 234 10 75
sekretariat@zzm.elblag.pl

 

© Agencja Reklamowa GABO