sekretariat@zzm.elblag.pl (55) 234-10-75    Facebook
Tryb domyślny
Tryb nocny
Duży kontrast Aa Aa Aa Rozmiar tekstu    A-     A     A+   

Groby do likwidacji

W związku z wyczerpaniem procedury i brakiem możliwości dotarcia do dysponentów,  poniższe groby zostały wskazane do likwidacji.

LISTA GROBÓW PRZEZNACZONYCH DO  LIKWIDACJI

Cmentarz Dębica

Lp.

Nazwisko i imię zmarłego,

 data zgonu

Numer kwatery, rzędu i grobu (wg ksiąg)

Powód likwidacji

1

Bekter Helena zm.  10.08.1988 r.

Kwatera III rząd 16 grób 2

grób nieopłacony od  1995 r.

2

Bekter  Stefan zm. 26.06.1975 r.

Kwatera III rząd  16 grób 1

grób nieopłacony od  1995 r.

3

Berg  Józefa zm. 11.01.1983 r.

Kwatera XXI rząd 5 grób 6 

grób nieopłacony od 2003 r.

4

Bollmann  Aleksandra, zm.  27.03.1978 r

Kwatera. VIII rząd 27 grób 3587

grób nieopłacony od  1998 r.

5

Dąbrowska  Marianna zm.  07.12.1978

Dąbrowski Józef zm.  16.02.1978 r

Kwatera VIII rząd  22 grób 3421 i 3422 

grób nieopłacony od  1998 r.

6

Kowalska Ksawera zm. 14.10.1976 r.

Kowalski  Jan zm.  08.02.1976 r.

Kwatera IV rząd 10 grób 1459

grób nieopłacony od  1996 r

7

Pękała  Ignacy, zm.  01.10.1978 r.

Pękała Bogumiła, zm.  20.11.1976

Pękala Elżbieta, zm. 18.01.1952 r.,

Kwatera VIII rząd 3 grób 2308  i 2309

grób nieopłacony od  1996 r

8

Piotrowska Marta zm.  08.05.1975 r.  

Kwatera III rząd 9 grób 786

grób nieopłacony od  1995 r.

9

Sznajder Salomea zm. 29.03.1976 r.

Kwatera IV rząd  6 grób 1625 

grób nieopłacony od  1996 r

10

Ułanowski  Piotr,  zm.  02.08.1977 

Kwatera IX rząd 15 grób 3040 

grób nieopłacony  od 2017 r.

11

Zyborowicz Maria zm.  01.01.1978 r.  

Kwatera VIII rząd 19 grób  3211

grób nieopłacony od  1998 r.

12

NN (między  Rabęda  Marian a  Kruk  Stanisław)

brak danych

Kwatera XXII rząd 11 grób 8392 

(wg GROBONETu kw. XXII   rz. 11 gr. 11)

grób nieopłacony od 2003 r.

13

NN  (między  Koleśnik Stanisław a Goll Franciszek)

brak danych

Kwatera VIII rząd 6 grób 2511

(wg GROBONETU kw. VIII rz. 6 gr. 13)

grób nieopłacony od  1997 r.

14

NN (między  Walukiewicz  Piotr a Szerksznis  Bronisława)

brak danych

Kwatera XXI rząd 5 grób

(wg  GROBONETY kw.  XXI rz. 5 gr. 13)

grób nieopłacony od 2003 r.

15

NN dziecięcy (pierwszy w rządzie a następny  Konieczny  Łukasz)

brak danych

Kwatera X rząd  41 gr. 1

(wg GROBONTU kw. X rz. 41 gr. 1

grób nieopłacony od  2004 r.

Cmentarz Agrykola

Lp.

Nazwisko i imię zmarłego

Numer kwatery, rzędu i grobu

Powód likwidacji

1

Frąckiewicz  Maria,  zm.17.03.1963 r.

Kwatera  XIII rząd  12 grób  17

grób nieopłacony od  2005 r.

2

Jachimowicz  Barbara zm. 21.05.1967 r.

Kwatera XXII rząd 4 grób 6

grób nieopłacony od  1987 r.

3

Jachna  Marianna zm.  04.04.1970 r.,

Kwatera XXVI rząd 6 grób 21

grób nieopłacony od  1990 r.

4

Karłukiewicz  Grażyna  zm.  17.02.1954 r.

Kwatera I rząd  12 grób 19

grób nieopłacony od  1974 r.

5

Korneluk Stanisława zm.  26.07.1955 r.

Kwatera  IX rząd 3 gr.  15 

grób nieopłacony od  1975 r.

6

Kurłowicz Teresa zm. 21.02.1954 r

Kwatera  I rząd  11 grób 20

grób nieopłacony od  1974 r.

7

Rudzki- Majka  Kamil  zm.  04.04.1988 r

Kwatera I rząd 12 grób 20 

grób nieopłacony od  1974 r.

8

Sadowski Jan  zm. 24.02.1954 r.,

Kwatera I rząd  12 grób 21

grób nieopłacony od  1974 r.

9

Szycher Adam zm. 13.09.1974 r.

Kwatera XXVI rząd  3 grób 28

grób nieopłacony od  1994 r.

10

Talewski  Marek zm.  09.03.1989 r. 

Kwatera I rząd 18 grób 2

grób nieopłacony od  2009 r.

11

Waluk Stefania zm. 08.04.1948

Pressel Adolfina zm. 08.02.1994 r.

Kwatera  VI rząd  1 grób 38

grób nieopłacony od  2014 r.

12

Warzechowski  Sławek zm.  12.12.1958 r.,

Kwatera  IX rząd 22 grób 8 

grób nieopłacony od  1978 r.

13

Wolak  Władysław   zm.  19.09.1973 r.

Kwatera XVIII rząd  10 grób 1a 

grób nieopłacony od  1993 r.

14

Zatońska  Anna zm.  26.04.1963 r.

Kwatera XVII rząd 3 grób 24

grób nieopłacony od  1983 r.

15

Wróblewski Wiktor zm. 04.06.1958 r.,

Kwatera XIV rząd 13 grób 6

grób nieopłacony od  1978 r.

16

NN (między  Kosiński  Ryszard a  Wróblewski Wiktor

Kwatera  XIV  rząd 13 grób 5

(wg GROBONETU   kw. XIV rz. 16 gr. 5

grób nieopłacony od  1978 r.

17

NN dziecięcy (między  Krawczewski Andrzej a wolnym miejscem)

Kwatera XI rząd 11 grób 34a

grób nieopłacony od  1993 r.

18

NN dziecięcy (między  Olszewski  Lech  a  Śliwiński Andrzej

Kwatera  VIII rząd 11 grób 4 

(wg GROBONETU   kw. VIII rz. 11 gr. 4)

grób nieopłacony od  1974 r.

19

NN dziecięcy (między  Stępka Zofia a Doroszewski Mieczysław

Kwatera  I rząd  17 grób 5

(wg GROBONETU   kw. I rz. 24 gr. 14)

grób nieopłacony od  1974 r.

20

NN dziecięcy (przy   Szmydt  Marianna)

Kwatera  IX rząd 39 grób 18

(wg GROBONETU   kw. IX rz. 38 gr. 1)

grób nieopłacony od  1976 r.

21

NN dziecięcy (między  Warzechowski  Sławek zm. a Wojtal Ewa)

Kwatera IX rząd 22 grób 9

(wg GROBONETU   kw. IX rz. 21 gr. 17)

grób nieopłacony od  1978 r.

22

NN (między  Frąckiewicz Maria. a  Skrzypkowski Wacław)

Kwatera  XIII rząd 12 grób 16

 (wg GROBONETU   kw. XIII rz. 12 gr. 17)

grób nieopłacony od  1983 r.

23

NN (położony  przy  grobie  Szpakowski Jan)

Kwatera  XIII rząd 7 grób 1 

(wg GROBONETU   kw. XIII rz. 7 gr.1)

grób nieopłacony od  1983 r.

 

W przypadku chęci wstrzymania likwidacji i opłacenia miejsca, na którym grób się znajduje prosimy o kontakt
z Wydziałem Administracji Cmentarzy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu i uregulowanie należności w terminie do 30.09.2022 r.

 

Wydział Administracji Cmentarzy
ul. Łęczycka 49, 82-300 Elbląg
godziny pracy Wydziału:

poniedziałki

7:00 – 15:00

wtorki

7:00 – 15:00

środy

7:00 – 17:00

czwartki

7:00 – 15:00

piątki

7:00 – 15:00

soboty

8:00 - 13:00

tel. 55 234 10 75 wew. 4 lub 5

tel. 609 670 775 i 609 671 383

tel/fax 55 231 79 51

e-mail: cmentarz@zzm.elblag.pl

 

DANE DO FAKTURY

Podatnik
Gmina Miasto Elbląg
82-300 Elbląg ul. Łączności 1
NIP 5783051446

Odbiorca:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16

ADRES

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elblag

KONTAKT

tel. (55) 234 10 75
sekretariat@zzm.elblag.pl

 

© Agencja Reklamowa GABO