sekretariat@zzm.elblag.pl (55) 234-10-75    Facebook
Tryb domyślny
Tryb nocny
Duży kontrast Aa Aa Aa Rozmiar tekstu    A-     A     A+   

Groby do likwidacji

W związku z wyczerpaniem procedury i brakiem możliwości dotarcia do dysponentów,  poniższe groby zostały wskazane do likwidacji.

LISTA GROBÓW PRZEZNACZONYCH DO  LIKWIDACJI

Cmentarz Dębica

Lp.

Nazwisko i imię zmarłego,

 data zgonu

Numer kwatery, rzędu i grobu (wg ksiąg)

Powód likwidacji

1 Polkowski Zygmunt zm.  05.05.1983 r Kw. XXI rz.  13 gr.  8601 Polkowski Zygmunt zm.  05.05.1983 r. , położony  między  R- do Pasiecznik Anna zm.  28.02.2016 r. a Chruściel  Władysław zm.  05.05.1983 r.. Grób nieopłacony od  2003 r.
2 Gińko  Marian zm.  14.06.1983 r. Kw.  XXI rz. 11 gr. 8672 Gińko  Marian zm.  14.06.1983 r. , położony  między  Gałka  Marianna  18.08.2003 a Wyrzykowski  Marian zm.  15.06.1983 r. Grób nieopłacony od  2003 r.
3 Gawrylak  Leon zm.  23.06.1983 r. kw.  XXI rz.  9 gr.  8677 Gawrylak  Leon zm.  23.06.1983 r. , położony między Żochowski  Józef  a   Rocławska Bronisława zm.  18.11.2014 r. Grób nieopłacony od 2003 r.
4 Tkacz Janusz zm.  12.07.1983 r. Kw.  XX rz.  19 gr. 8778 Tkacz Janusz zm.  12.07.1983 r. położony  między  Chomicz Tadeusz zm.  19.07.1983 r. a  R- do  Lamp Jan zm.  17.07.1983 r.  
5 Kalista  Jadwiga zm. 17.11.1981 r. Kw.  XVIII rz. 4 gr. 6835 Kalista  Jadwiga zm. 17.11.1981 r. , położony  między   Formanek  Krystyna zm.  13.01.2001 r. a Drumiński Władysław zm.  16.11.1981 r. . Grób nieopłacony od 2001 r.
6 Karasiewicz Zofia zm.  13.04.1982 r. KW. XVIII rz. 12 gr. 7421 Karasiewicz Zofia zm.  13.04.1982 r. położony między  Kalisz Jerzy zm. 09.07.2014 r. a Balicki Bronisław zm.  14.09.2005 Grób nieopłacony od  2002 r.
7 Cękała Mirosława zm.  20.12.1980 r. Kw. XIV rz.  15 gr.  6001  Cękała Mirosława zm.  20.12.1980 r. , położony między Sadowska Aleksandra zm.  22.12.1980 r. a Pliszka Czesława zm.  10.11.1996 r. . Grób nieopłacony od 2000r.
8 Szybut Józef zm.  24.09.1976 r. , Szybut Maria zm.  06.04.1997 r. Kw. VI rz. 2 gr.2158,2159 Szybut Józef zm.  24.09.1976 r. , Szybut Maria zm.  06.04.1997 r.  , podwójny , położony  między   Kozłowska  Józefa zm.  20.11.1987 r. a  Derlatka  Teofil zm.  12.01.1986 r. .Groby nie opłacone od  2016r.
9 Piłkowska Julia zm.  06.02.1976 r. Kw. IV rz. 9 gr. 1520 Piłkowska Julia zm.  06.02.1976 r.  położony  między   Piłkowski  Roman zm.  23.09.1987 r. a  Kostuś Marcin zm.  05.02.1976 r. . Grób nieopłacony od 1996 r. 
10 Grzywacz  Jerzy zm.  05.08.1979 r. Kw. XI rz. 10 gr. 4748 Grzywacz  Jerzy zm.  05.08.1979 r. , położony  między  Kowzan  Helena zm.  10.05.1993 r. a Grzywacz Elżbieta zm.  27.09.1996 r. Grób nieopłacony od 1999 r.
11 Jaśkiewicz Stefania zm. 08.12.1974r. i Jaśkiewicz Romualda zm. 1999.02.15. Kw I rz. 5 gr. 361,359  Jaśkiewicz Stefania zm. 08.12.1974r. i Jaśkiewicz Romualda zm. 1999.02.15. Grób opł. do 2016r. R obok wolna opł. do 1994r.
Pomiędzy grobami Skulimowski Mirosław 1974.12.10, a grobem zm. Sulewski Walenty 1974.12.01.
 
12 Mendalka Marianna zm. 11-12-1986r. Mendalka Henryk 10-05-1987r. Kw I rz. 8 gr. 6,6a Miejsce podwójne, pomiędzy grobami zm. Liashko Tamara 04-08-2023, a grobem zm. Szała Maria 16-04-1975r.  
13 zm. Pastuszek Konstanty (1975.08.13), grób opł. do 2015r. Pastuszek Janina (1988.09.26) grób opł. do 1995r. Kw II rz. 13 gr. 1051,1052  Miejsce podwójne, pomiędzy grobami zm. Kasprowicz Edward 1975.08.15, a grobem zm. Hajduk Edward 1975.08.12 grób opł. do 2015r. , grób opł. do 1995r.
14 zm. Begiert Józef (1975.03.27), Begiert Helena (1995.01.06) Kw III rz. 3 gr. 25,25a  Pomiędzy grobami zm. Detman Józefa (1975.03.28), a Choiński Antoni (1975.03.31). Grób opłacony do 2015r.
15 zm. Kokoszyński Alfons (22.09.1976), Kokoszyńska Pelagia (27.06.1987) Kw VI rz. 3 gr. 2151,2152 Miejsce podwójne, dwa pojedyncze, zaniedbane pomniki. Pomiędzy grobami zm. Naczke Elżbieta (27.06.1995), a Pyrzanowska Helena (22.09.1976) zaniedbane pomniki
16 zm. Więcławska Elżbieta (04.03.1976) Kw IV rz. 8 gr. 1557 . Miejsce pojedyncze. Pomiędzy grobami zm.  Falów Halina  (20.04.1976), a Fontasiewicz Mirosław (20.07.1965). Miejsce opłacone do 2016r.
17 zm. Falów Halina Irena (20.04.1976) Kw. IV rz. 8 gr. 1555 . Miejsce pojedyncze. Pomnik zaniedbany. Pomiędzy grobami zm. Więcławska Elżbieta (04.03.1976), a Iwaniszyn Helena (29.05.1996) Miejsce opłacone do 1996r.
18 zm. Grzegorzewska Marcjanna (1976.05.02) Kw. VI rz. 11 gr. 5  Miejsce pojedyncze. Pomiędzy grobami zm. Skrzek Stanisława (03.08.2004), a Gdaniec Jan (01.05.1976) Miejsce opłacone do 1996r.
19 zm. Gdaniec Jan (01.05.1976) Kw. VI rz. 11 gr. 1908 . Miejsce pojedyncze. Pomiędzy grobami zm. Grzegorzewska Marcjanna (1976.05.02), a Hefko Jan (05.05.1976) Miejsce opłacone do 2016r.
20 zm. Baranowska Monika (28.05.1976) Kw. VI rz. 12 gr. 1868  Miejsce pojedyncze. Pomiędzy grobami zm. Kiwior Jan (28.05.1976), a Kondzior Edward (31.05.1976) Miejsce opłacone do 2018r.
21 zm. Kiwior Jan (28.05.1976) (opłacony do 2016), Kiwior Wiktoria (28.12.1981) (opłacony do 1996r) Kw. VI rz. 12 gr. 1870, 1869 . Miejsce podwójne. Pomiędzy grobami zm.  Baranowska Monika (28.05.1976), a Tobolczyk Ryszard (1995.10.05) opłacony do 2016, opłacony do 1996r

Cmentarz Agrykola

Lp.

Nazwisko i imię zmarłego

Numer kwatery, rzędu i grobu

Powód likwidacji

1 Konieczka Krystyna zm. 25.08.1955 r. Kwatera IX rząd1 grób 64  dziecięcy zaniedbany  położony między  kazimierski Jan zm.  07.08.2023 r. a  Jaroszyńska Małgorzata zm.  24.08.1955 r. Grób nieopłacony od 1975 r.
2 NN Kwatera I rząd 32 grób 15 –  – grób pojedynczy, zaniedbany, brak danych., pomiędzy Nowak Krzysztof zm. 04.11.20221 r., Nowak Stanisław zm. 20.12.1953 r., a Romanowski Aleksander zm. 25.10.1953 r.  
3 Florkiewicz Zbigniew 26.01.1954 r. Kwatera I rząd 16 grób 10 – grób dziecięcy, opłacony do 2015 r., pomiędzy Knapik Krystyna zm. 27.01.1954 r., a Kuczyńska Barbara zm. 18.09.2013 r., Kuczyński Dionizy zm. 09.10.1984 r. opłacony do 2015 r.
4 Czerwińska Anna zm. 01.01.1951 r. Kwatera II rząd 9 grób 12 – grób dziecięcy, zaniedbany, pomiędzy witkowska Teresa zm. 19.12.1952 r., a Grochocka Jadwiga zm. 10.03.2009 r. i in. Grochoccy zaniedbany
5 Kasprowicz Marian zm. 05.05.1952. Kwatera II rząd 6 grób 24  – grób dziecięcy, zaniedbany, pomiędzy Królik Teresa zm. 23.04.1952 r., a Krzykowski Karol zm. 16.08.2021 r. zaniedbany
6 Fałkowska Bogumiła zm. 01.04.1953 r. Kwatera II rząd 10 grób 23-grób dziecięcy, pomiędzy Leliwa Alfons zm. 03.04.2007 r., a Rodko Wiesław zm. 25.12.1952 r. opłacony do 1973 r.
7 Rodko Wiesław zm. 25.12.1952 r. Kwatera II rząd 10 grób 24 – grób dziecięcy, pomiędzy Fałkowska Bogumiła zm. 01.04.1953 r., a Kita Jerzy zm. 05.12.1952 r. opłacony do 1972 r.
8 Kita Jerzy zm. 05.12.1952 r. Kwatera II rząd 10 grób 25 - grób dziecięcy, pomiędzy Rodko Wiesław zm. 25.12.1952 r., a Wojak Bogdan 11.12.1952 r., Gędzierski Hubert Andrzej zm. 15.09. 2021 r. opłacony do 1972 r.
9  Ciążkowska Elżbieta zm. 28.03.1951r.
i Uziębło Stanisław zm. 25.09.1975 r.
Kwatera III rząd 4 grób 24 –, grób pojedynczy, pomiędzy Gerka Jan zm. 15.05.2000 r. opłacony do 1995 r., a grób dziecięcy bardzo zaniedbany
10 NN Kwatera V rząd 1 grób 6 - grób pojedynczy,  pomiędzy Sroczyński Henryk zm. 19.07.2000 r., Sroczyński Stanisław zm. 13.08.1964 r., a NN i Dobrzyński Jan zm. 12.05.1993 r. grób zaniedbany
11 NN Kwatera V rząd 1 grób 7 – grób pojedynczy, pomiędzy NN, a Dobrzyński Jan zm. 12.05.1993 r. grób zaniedbany
12 NN Kwatera VI rząd 7 grób 38 - pojedynczy, brak danych (Między Rożen Joanna i Kosin Mikołaj) grób zaniedbany
13 NN Kwatera VIII rząd 11 grób 4 – grób pojedynczy dziecięcy, brak tabliczki,  pomiędzy Olszewski Lech zm. 09.01.2021 r., a Śliwiński Andrzej zm. 19.12.1954 r. grób zaniedbany
14 NN Kwatera VIII rząd 11 grób 2 – grób dziecięcy, pomiędzy Olszewski Lech zm. 09.01.2021 r. , a Borowski Adam zm.05.05.2021 r. grób zaniedbany
15 Daszkiewicz Bronisław zm. 04.04.1954 r. Kwatera VIII rząd 1 grób 40 – grób pojedynczy,  pomiędzy Witanowska Elżbieta zm. 07.06.2021 r., Nowak Anna 14.11.1967 r., a Kiernicka Władysława zm. 12.11.2020 r., Tywonek Stanisław zm. 09.03.1976 r. opłacony do 1974 r.
16 Kotulski Jan zm. 06.02.1954 r. Kwatera VIII rząd 1 grób 27 – pomiędzy Janowicz Zbigniew zm. 16.11.1954 r., a Krajnik Czesława zm. 17.09.1953 r., Krajnik Martwo-Urodzony zm. 16.09.1953 r., Maliszewski Jan zm. 28.11.1988 r., Maliszewska Ludwika zm. 17.05.1975 r. grób opłacony do 1995 r.
17 Horbaczewski Józef zm. 13.02.1956 r. Kwatera IX rząd 8 grób 133 – grób pojedynczy , pomiędzy Baniszewski Jerzy zm. 15.07.1989 r. i Baniszewska Grażyna zm. 24.06.2022 r., a Osmańska Zofia zm.14.05.2021 r., Osmański Grzegorz 03.06.2016 r., Augustynowicz Stanisław zm. 15.01.1985 r., Jaroszewski Ignacy zm. 20.02.1956 r. opłacony do 1976 r.
18 Jadwiga Słabisz zm. 15.01.1956 r. Kwatera IX rząd 47 grób 5 – grób dziecięcy, , pomiędzy Zembrzycka Jadwiga zm. 23.01.1956 r., a Myślicki Eugeniusz zm. 14.07.2006 r. zaniedbany
19 Peda Maria zm. 13.10.1955 r. Kwatera IX rząd 5 grób 12 - pomiędzy Jachniewicz Franciszka zm. 12.10.1995 r., a Kujawa Konstancja zm. 13.10.1955 r.  
20 Nicińska Barbara zm. 31.01.1956 r. Kwatera IX rząd 46 grób 2 – grób dziecięcy , pomiędzy Foremniak Magdalena i Janusz zm. 29.01.1956 r., a Grężlik Barbara zm. 07.04. 2021 r., Grężlik Bożena zm. 04.02.1956 r., Grężlik Ryszard zm. 12.09.2004 r.  
21 Dębek Teresa zm. 16.09.1955 r. Kwatera IX rząd 1 grób 96 - grób dziecięcy, pomiędzy Mazur Krzysztof zm. 16.09.1955 r., a Barska Ewa- zm. 23.09.1955 r.  
22 NN Kwatera XI rząd 5 grób 13 – grób dziecięcy brak tabliczki, pomiędzy Mazanek Irena zm. 29.09.1967 r., Mazanek Elżbieta zm. 05.12.1965 r., a Kulesza Izabela zm. 24.03.2018 r., Kulesza Antoni zm. 02.12.1988 r. zaniedbany
23 Gibas Genowefa zm. 05.01.1966 r. Kwatera XI rząd 5 grób 17 – na miejscu są wysypane kamyczki pomiędzy Wiśniewski Eugeniusz zm. 31.08.2017 r., Wiśniewski Zygfryd zm. 04.03.1993 r., a Jakubas Teresa zm. 15.07.2018 r., Jakubas Sławomir 17.04.1974 r., Jakubas Krzysztof 18.06.1991 r. grób nieopłacony od 1986 r.
24 Sałek Adam zm.21.02.1959 r. Kwatera XI rząd 19 grób 33 – grób dziecięcy, pomiędzy Zimnicki Jerzy zm. 03.10.2019 r., Zimnicka Barbara zm. 23.02.1959 r., a Jasinowicz Adam zm. 14.02.1959 r. opłacony do 1979 r.
25 NN Kwatera XI rząd 20 grób 47 – grób dziecięcy,  brak tabliczki, pomiędzy Smoliński Adam zm. 06.04.2017 r., Smolińska Krystyna zm. 31.12.2016 r., a Sowa Agnieszka zm. 25.03. 1974 r. zaniedbany
26 NN Kwatera XI rząd 17 grób 28 – grób dziecięcy, brak danych, brak tabliczki, pomiędzy Świerczyński Jacek zm. 26.11.2013 r., a Bober Barbara zm. 14.12.1959 r. grób zaniedbany
27 Żurek Barbara zm. 11.09.1962 r. Kwatera XI rząd 13 grób 5 – tabliczka zniszczona, pomiędzy Pałka Mariusz zm. 12.10.1962 r., a Wróblewski Dariusz zm. 11.09.1962 r., Wróblewski Tadeusz zm. 02.02.2001 r. grób nieopłacony od 1982 r.
28 NN Kwatera XI rząd 13 grób 7 – grób dziecięcy, brak tabliczki i danych, położony między Wróblewski Tadeusz zm.  11.09.2001 r. a Witkowski  Jan zm.  10.11.1988 r.  dziecięcy  
29 Drobiszewski Piotr zm.  17.03.1957 r. Kwatera IX rz. 20 gr. 8  położony między Szcześniak Zdzisław 01.12.1994 r. a Ruczyńska Barbara zm. 04.03.2023 r. Grób nieopłacony od  1977 r.
30 Siniakowska Emilia zm. 16.05.1988 r. Kwatera XII rząd 1 grób 6 – grób podwójny, pomiędzy Wosiński Kazimierz zm. 12.06.1988 r., a Potempa Aniela zm. 12.03.2002 r., Potempa Franciszek zm. 07.04.1988 r. nieopłacony od 2008 r.
31 Wysocka Anna zm. 27.07. 1963 r. Kwatera XIII rząd 10 grób 16 – grób pojedynczy opłacony do 2004 r., pomiędzy Zamłyńska Maria zm. 02.06.2018 r., Zamłyński Jarosław zm. 05.08.1963 r., a Mazur Józef zm. 04.07.1963 r.  
32 Kosiński Ryszard zm. 24.04.1958 r. Kwatera XIV rząd 13 grób 4 – pomiędzy Matz Janina zm. 05.01.2021 r., Matz Witold zm. 18.09.2015 r., Matz Ignacy zm. 16.08.1963 r., a Kosiński Ryszard zm. 24.04.1958 r. grób opłacony do 1978 r.
33 Kozakowska Maria zm. 12.04.1956r. Kwatera III rz.3 gr. 9 -  Pomiędzy Półtorzycka Teresa, a NN  
34 NN Kwatera V rz.4 gr.29 – pomiędzy Woźniak Władysław i Sulima – Gillow Roman  

 

W przypadku chęci wstrzymania likwidacji i opłacenia miejsca, na którym grób się znajduje prosimy o kontakt
z Wydziałem Administracji Cmentarzy
Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu i uregulowanie należności w terminie

 

Wydział Administracji Cmentarzy
ul. Łęczycka 49, 82-300 Elbląg
godziny pracy Wydziału:

poniedziałki

7:00 – 15:00

wtorki

7:00 – 15:00

środy

7:00 – 17:00

czwartki

7:00 – 15:00

piątki

7:00 – 15:00

soboty

8:00 - 13:00

tel. 55 234 10 75 wew. 4 lub 5

tel. 609 670 775 i 609 671 383

tel/fax 55 231 79 51

e-mail: cmentarz@zzm.elblag.pl

 

DANE DO FAKTURY

Podatnik
Gmina Miasto Elbląg
82-300 Elbląg ul. Łączności 1
NIP 5783051446

Odbiorca:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16

ADRES

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elblag

KONTAKT

tel. (55) 234 10 75
sekretariat@zzm.elblag.pl

 

© Agencja Reklamowa GABO