sekretariat@zzm.elblag.pl (55) 234-20-37 (55) 234-10-75
Tryb domyślny
Tryb nocny
Duży kontrast Aa Aa Aa Rozmiar tekstu    A-     A     A+   

AKTUALNOŚCI

III Pakiet pomocowy dla elbląskich przedsiębiorców

Przedsiębiorcy dzierżawiący nieruchomości od Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu mogą skorzystać z ulgi w czynszu z tytułu dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Elbląg.

 

Pakiet pomocowy ma na celu ograniczenie skutków wynikających ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znaleźli się elbląscy przedsiębiorcy.

Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Z pakietu pomocowego wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1 marca
2020 r.

 

Pakiet pomocowy może zostać przyznany na wniosek przedsiębiorcy w stosunku do należności powstałej w grudniu 2020 r. oraz styczniu 2021 r.

 

Przedsiębiorcy mogą się starać o:

  1. odroczenie terminu płatności,

  2. rozłożenie na raty,

  3. umorzenie należności.

 

Ważne!

Do wniosku należy dołączyć rachunek zysków i strat:

  1. za miesiąc ujęty we wniosku i za analogiczny miesiąc roku poprzedniego,

  2. w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność krócej niż rok kalendarzowy – za miesiąc ujęty we wniosku oraz za III kwartał 2020 r.

Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 

Wnioski można składać do 15 lutego 2021 r.!

 

Więcej informacji o pakiecie pomocowym dla elbląskich przedsiębiorców i możliwych do uzyskania form pomocy znajduje się na stronie Urzędu Miasta: Kliknij tutaj po więcej informacji


Powrót do listy
Gdzie nas znaleźć

Siedziba ZZM w Elblągu
ul. Krakusa 13-16, ElblągWydział Administracji Cmentarzy
ul. Łęczycka 49, ElblągWydział Produkcji Ogrodniczej, Szkółkarskiej i Zbytu
ul. Agatowa 50, Gronowo GórneZadaj nam pytanie
INNE

Wydział Administracji Cmentarzy
  tel.609-670-775 i 609-671-383
  tel./fax (0 55) 231 79 51
Wydział Produkcji Ogrodniczej
  tel. (0 55) 234 10 75 wewn. 6

 

ADRES

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elblag

KONTAKT

tel. (0 55) 234 10 75
fax (0 55) 234 15 16
sekretariat@zzm.elblag.pl

© Agencja Reklamowa GABO