www.zzm.elblag.pl » strona główna

 

 

 
 
 
 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu został utworzony zgodnie z uchwałą nr XXX/694/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 IX 2010r w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu" w jednostkę budżetową pod nazwą "Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu" i nadania statutu jednostce.

Utworzenie jednostki budżetowej nastąpiło z dniem 01 I 2011r

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu jako samorządowa jednostka budżetowa nie podlega rejestracji w KRS, jak również w ewidencji działalności gospodarczej.

Pozostałe dane rejestrowe jednostki to: NIP 5783088165 i REGON 280562301. Nasza siedziba znajduje się w Elblągu przy ul. Krakusa 13-16.

Przedmiotem działania Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu określonym w uchwale jest:

  • zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Elbląga w zakresie zieleni gminnej, lasów komunalnych i zadrzewień oraz w zakresie cmentarzy komunalnych, w tym, świadczenie usług cmentarnych
  • świadczenie usług z zakresu projektowania, utrzymania, remontów i budowy terenów zieleni
  • zarządzanie nieruchomościami, przekazanych Zarządowi Zieleni Miejskiej w Elblągu przez Miasto Elbląg w administrowanie

W strukturze organizacyjnej Zarządu są wyodrębniane następujące wydziały:

  • Wydział Planowania, Koordynacji i Nadzoru
  • Wydział Budowy i Konserwacji Terenów Zieleni
  • Wydział Administracji Cmentarzy
  • Wydział Produkcji Ogrodniczej i Zbytu
  • Wydział Transportu, Sprzęt i Usług Pomocniczych

Galeria o nas:

KLIKNIJ - aby zobaczyć powiększenie KLIKNIJ - aby zobaczyć powiększenie KLIKNIJ - aby zobaczyć powiększenie
KLIKNIJ - aby zobaczyć powiększenie KLIKNIJ - aby zobaczyć powiększenie KLIKNIJ - aby zobaczyć powiększenie