www.zzm.elblag.pl » strona główna

 

 

 
 
 
 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu został utworzony zgodnie z uchwałą nr XXX/694/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 września 2010 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu" w jednostkę budżetową pod nazwą "Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu" i nadania statutu jednostce.

Utworzenie jednostki budżetowej nastąpiło z dniem 1 stycznia 2011 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu jako samorządowa jednostka budżetowa nie podlega rejestracji w KRS, jak również w ewidencji działalności gospodarczej.
Pozostałe dane rejestrowe jednostki to: NIP 5783088165 i REGON 280562301. Nasza siedziba znajduje się w Elblągu przy ul. Krakusa 13-16.

Misją Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu jest

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Elbląga w zakresie zieleni gminnej, lasów komunalnych i zadrzewień oraz cmentarzy komunalnychPrzedmiotem działania ZZM w Elblągu określonym w statucie jest m.in:

  • zarządzanie terenami zieleni miejskiej, lasami komunalnymi oraz cmentarzami komunalnymi
  • świadczenie usług z zakresu projektowania, utrzymania, remontów i budowy terenów zieleni
  • zarządzanie nieruchomościami przekazanych Zarządowi Zieleni Miejskiej w Elblągu przez Miasto Elbląg w administrowanie


W strukturze organizacyjnej ZZM w Elblągu są wyodrębnione następujące wydziały:

  • Wydział Planowania, Koordynacji i Nadzoru
  • Wydział Budowy i Konserwacji Terenów Zieleni
  • Wydział Administracji Cmentarzy
  • Wydział Produkcji Ogrodniczo-Szkółkarskiej i Zbytu
  • Wydział Transportu, Sprzętu i Usług Pomocniczych

Galeria o nas:

KLIKNIJ - aby zobaczyć powiększenie KLIKNIJ - aby zobaczyć powiększenie KLIKNIJ - aby zobaczyć powiększenie
KLIKNIJ - aby zobaczyć powiększenie KLIKNIJ - aby zobaczyć powiększenie KLIKNIJ - aby zobaczyć powiększenie