sekretariat@zzm.elblag.pl (55) 234-20-37 (55) 234-10-75
Tryb domyślny
Tryb nocny
Duży kontrast Aa Aa Aa Rozmiar tekstu    A-     A     A+   

archiwum

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
data dodania 28 czerwca 2021 r.
znak sprawy: NK.2501.2.4.2021.KD

Dostawa i montaż pergoli z wiszącymi dwoma ławkami (trzyosobowymi)
dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu

dla zadania pod nazwą:    „Stylowe huśtawko- ławki w parku Modrzewie” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż pergoli z wiszącymi dwoma ławkami (trzyosobowymi) dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:
Załączniki:

 1. zaproszenie do składania ofert
 2. formularz ofertowy.docx - zał.nr 1
 3. klauzula informacyjna - zał. nr 2
 4. projekt budowlano-wykonawczy - zał. 3a
 5. specyfikacja techniczna - zał. nr 3b
 6. przedmiar robót - zał. nr 3c
 7. wzór umowy - zał. nr 4
 8. inf o wyborze najkorzystniejszej oferty
 9. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 10. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Termin składania ofert: 02 lipca 2021 r. godz. 14:00
data udzielenia zamówienia: 9 lipca 2021 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
data dodania 09 czerwca 2021 r.
znak sprawy: NK.2501.2.3.2021.KD

Dostawa i montaż pergoli z wiszącymi dwoma ławkami (trzyosobowymi)

oraz wykonanie placyku z kostki granitowej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu

dla zadania pod nazwą:

„Stylowe huśtawko- ławki w parku Modrzewie” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż pergoli z wiszącymi dwoma ławkami (trzyosobowymi) oraz wykonanie placyku z kostki granitowej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:
Załączniki:

 1. zaproszenie do składania ofert
 2. formularz ofertowy.docx - zał.nr 1
 3. klauzula informacyjna - zał. nr 2
 4. projekt budowlano-wykonawczy - zał. 3a
 5. specyfikacja techniczna - zał. nr 3b
 6. przedmiar robót - zał. nr 3c
 7. wzór umowy - zał. nr 4
 8. Informacja o unieważnieniu postępowania

Termin składania ofert: 23 czerwca 2021 r. godz. 14:00
data udzielenia zamówienia: unieważnienie postępowania

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
data dodania 01 czerwca 2021 r.
znak sprawy: NM.251.8.2021

Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla ZZM w Elblągu w 2021 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę wody mineralnej dla pracowników.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:
Załączniki:

 1. zaproszenie do składania ofert
 2. formularz ofertowy.docx
 3. wzór umowy
 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 5. zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Termin składania ofert: 08 czerwca 2021 r. godz. 10:00
data udzielenia zamówienia: 11 czerwca 2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
data dodania 05 maja 2021 r.

Dostawa ławek parkowych dla ZZM w Elblągu

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zwraca się z wnioskiem o złożenie oferty cenowej na wyłonienie Wykonawcy na zakup oraz dostawę ławek parkowych dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu według załączonego zakresu rzeczowego, tj. opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3) i zgodnie z załączonym wzorem umowy (załącznik nr 4).

Więcej informacji w załącznikach poniżej:
Załączniki

Termin składania ofert: 12 maja 2021 r. godz. 12:00
data udzielenia zamówienia: 31 maja 2021 r.

INNE

Wydział Administracji Cmentarzy
  tel.609-670-775 i 609-671-383
  tel./fax (0 55) 231 79 51
Wydział Produkcji Ogrodniczej
  tel. (0 55) 234 10 75 wewn. 6

 

ADRES

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elblag

KONTAKT

tel. (0 55) 234 10 75
fax (0 55) 234 15 16
sekretariat@zzm.elblag.pl

© Agencja Reklamowa GABO