sekretariat@zzm.elblag.pl (55) 234-20-37 (55) 234-10-75
Tryb domyślny
Tryb nocny
Duży kontrast Aa Aa Aa Rozmiar tekstu    A-     A     A+   

AKTUALNOŚCI

Oferta pracy - Mistrz w Wydziale Produkcji Ogrodniczo-Szkółkarskiej i Zbytu

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu

 

zatrudni

 

do Wydziału Produkcji Ogrodniczo-Szkółkarskiej i Zbytu w Gronowie Górnym pracownika na stanowisko mistrza

 

Zatrudnienie na umowę o pracę, na pełen etat.

 

Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie - ogrodnicze lub inne umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

- praktyczna znajomość obsługi komputera, pakietu Office,

- minimum 3 letni staż pracy,

- mile widziane doświadczenie przy produkcji ogrodniczo-szkółkarskiej.

 

Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku mistrza należeć będzie m.in.

- wsparcie kierownika wydziału w zakresie kierowania pracami związanymi z produkcją ogrodniczą i szkółkarską,

- udział w opracowywaniu planów produkcji oraz ich wdrażaniu,

- obsługa administracyjna wydziału.

 

 

CV opatrzone klauzulą o ochronie danych osobowych proszę składać w siedzibie firmy ul. Krakusa 13-16 (Dział Kadr p. 25) lub przesyłać na adres: kadry@zzm.elblag.pl

W terminie do 31.12.2019

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 o rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), zwanego dalej rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informujemy, iż:

Tożsamość Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu ul. Krakusa 13-16 82-300 Elbląg

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Inspektorem Ochrony Danych jest radca prawny Marta Suprynowicz z Kancelarii Radcy Prawnego Marta Suprynowicz w Braniewie tel: 501 952 549;

e-mail: kancelaria@suprynowicz.pl

Dane kontaktowe

 

e-mail: kancelaria@suprynowicz.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/ Pana zgoda.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.

Jeśli wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji – Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wskazany w zgodzie lub do momentu odwołania zgody z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.

Pani/ Pana prawa

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja o wymogach ustawowych podania danych

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).


 


Powrót do listy
Gdzie nas znaleźć

Siedziba ZZM w Elblągu
ul. Krakusa 13-16, ElblągWydział Administracji Cmentarzy
ul. Łęczycka 49, ElblągWydział Produkcji Ogrodniczej, Szkółkarskiej i Zbytu
ul. Agatowa 50, Gronowo GórneZadaj nam pytanie
INNE

Wydział Administracji Cmentarzy
  tel./fax (0 55) 231 79 46
  tel./fax (0 55) 231 79 51
Wydział Produkcji Ogrodniczej
  tel. (0 55) 233 67 14

 

ADRES

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elblag

KONTAKT

tel. (0 55) 234 20 37
tel. (0 55) 234 10 75
fax (0 55) 234 15 16
sekretariat@zzm.elblag.pl

© Agencja Reklamowa GABO